29 marca 2010

Hartowność


Hartowność jest to zdolność materiału do utwardzania się w głąb w wyniku oziębiania po uprzednim nagrzaniu do temperatury powyżej temperatury przemiany.
Dla stali jest to zdolność do tworzenia struktury martenzytycznej podczas chłodzenia od temperatury austenityzowania. Miarą hartowności jest grubość warstwy zahartowanej.
Przemiana martenzytyczna zachodzi pod warunkiem ciągłego obniżania temperatury w zakresie od temperatury początku przemiany Ms, do temperatury Mf jej końca.
Czynniki wpływające na hartowność:
 • Skład chemiczny

o   C, Cr, Mo, V, Ni, Si i B<0,004% – zwiększają hartowność stali
o   P, S, Co – zmniejszają hartowność
 • Wielkość ziarna austenitu
 • Ujednorodnienie austenitu

Metody wyznaczania hartowności stali
 • Idealna średnica krytyczna Dki (metoda Grossmana) – określa ona średnicę pręta zahartowanego na wskroś w idealnym ośrodku o nieskończenie dużej intensywności chłodzenia.  Średnica krytyczna zależy od składu chemicznego austenitu, jego jednorodności i wielkości oraz intensywności chłodzenia metoda obliczeniowa, na podstawie uśrednionego składu chemicznego i danych tablicowych.
 •  Metoda hartowania od czoła (metoda Jominy’ego) – najpowszechniej stosowana metoda której szczegółowe warunki i przebieg określa norma PN-79/H-04402. Czołowa powierzchnia próbki walcowej po austenityzowaniu jest chłodzona strumieniem wody. Następnie przeprowadzany pomiar twardości metodą Rockwella wzdłuż zeszlifowanych przeciwległych tworzących próbki w funkcji odległości od chłodzonego czoła próbki. Po naniesieniu danych na wykres powstają krzywe hartowności, których znajomość umożliwia wyznaczyć:

§  Średnice krytyczną danej stali dla różnych ośrodków chłodzących
§  Rozkład twardości oraz udział martenzytu
§  Optymalny skład chemiczny stali zapewniający zaprojektowanie własności wyrobu

Do procesów hartowania nadają się materiały z kategorii Stale stopowe i maszynowe do ulepszania cieplnego. Skład chemiczny oraz warunki obróbki cieplnej określa norma PN-EN 10083-3:2006 np.
Stal
C%
Mn%
Cr%
Mo%
Temperatura / sposób chłodzenia
Odpuszczanie
41Cr4
0,41
0,75
1,05
-
820÷860/olej, woda
540÷680
42CrMo4
0,42
0,75
1,05
0,23
820÷880/olej, woda
540÷680

23 lutego 2010

Wyoblanie

Wyoblanie, bądź drykowanie (z niem. drücken) jest procesem obróbki plastycznej na zimno, polegającym na wykonywaniu przedmiotów o okrągłym kształcie, które byłyby nie do wykonania podczas tłoczenia czy nawet głębokiego tłoczenia. Wyoblanie jest procesem niezwykle ekonomicznym, narzędzia wykorzystywane w tym procesie mogą być nawet kilkaset razy tańsze niż matryce wykorzystywane do tłoczenia. Znalazło to zastosowanie chociażby przy produkcji talerzy do anten satelitarnych.
Produktem wejściowym muszą być materiały o wysokiej granicy plastyczności oraz o odpowiedniej grubości, aby zminimalizować ryzyko pęknięcia materiału czy anizotropii grubości ścianki. 


Najczęściej. stosowane są krążki blachy
 • aluminium
 • miedzi
 • stali
  • czarnej - głębokotłocznej
  • stale nierdzewne
 • metale szlachetne: złoto, srebro, platyna
 • brązy, mosiądze


Proces odbywa się na maszynie zwanej wyoblarką. Forma do wyoblania, docisk oraz krążek blachy przeznaczonej do obróbki wirują z dużą prędkością ok. 2000 obr/min. Po zabezpieczeniu powierzchni blachy, wyoblakiem ręcznym lub rolkami do wyoblania wywiera się nacisk na wirującą powierzchnię, dzięki czemu materiał przyjmie kształt formy. Dzięki tej metodzie możliwe są do uzyskania różne kombinacje brył obrotowych np. dysza Ventouriego wykorzystywana do pomiarów prędkości przepływu płynów czy gazów.


Wyoblanie może być wykonywane na
 • wyoblarkach ręcznych (film#2)
 • wyoblarkach mechanicznych
 • wyoblarkach  sterowanych numerycznie CNC (film#1)
Podsumowanie:
 • wielooperacyjny proces tłoczenia może być zastąpiony jedną operacją wyoblania
 • uzyskanie skomplikowanego kształtu jest znacznie prostsze i wydajne ekonomicznie niż tłoczenie ze względu na ceny narzędzi oraz zużycie energii
 • zautomatyzowanie procesu pozwala wykorzystywać go przy masowej produkcji np. garnków
 • Hydroforming, tłoczenie, kucie, odlewanie cechuje się znacznymi kosztami zmiennymi, natomiast wyoblanie na nowoczesnych wyoblarkach pomijając koszty energii, ma jedynie koszty stałe związane z porównywalnie niskim zużyciem narzędzi kształtujących
 • Wyoblanie cechuje się znikomym odpadem
 • możliwość produkcji niezwykle wytrzymałych zbiorników z jednego kawałka blachy, bez szwu
 • proces wymaga dużego doświadczenia, uszkodzony obiekt nadaje się jedynie do złomowania
Wyoblanie jest słabo znanym procesem obróbki plastycznej, może ze względu na jego niski procent zastosowanie w przemyśle. Jednak dzięki tej metodzie można uzyskiwać przedmioty o bardzo skomplikowanym kształcie np. instrumenty muzyczne, jak i trudne w produkcji np. garnki z grubym dnem. Wykorzystanie zdobyczy maszyn programowalnych umożliwia zwiększenie efektywności procesu, co przy zdecydowanie niższych kosztach narzędzi może pozwolić na całkowite zrezygnowanie z procesu tłoczenia.


Discovery Channel - Jak To Jest Zrobione "Wyoblanie"


Źródła: http://en.wikipedia.org/wiki/Metal_spinninghttp://www.wyoblanie.pl/co%20to%20jest%20wyoblanie.htm

30 stycznia 2010

Hydroforming

Hydroforming jest relatywnie nowym działem obróbki plastycznej materiałów nieżelaznych takich jak cynk czy aluminium. Możliwe jest także kształtowanie wyrobów stalowych. Metoda ta znalazła zastosowanie w przemyśle samochodowym, dzięki czemu konstrukcje są lżejsze a procesy stały się tańsze ze względu na niższe koszty narzędzi. Największą zaletą hydroformingu jest kształtowanie wyrobów podczas jednej operacji, niestety kosztem czasu operacji, który w zależności od materiału może się znacznie wydłużać. Gotowe wyroby charakteryzują się także dużą dokładnością wymiarową.

Przebieg procesu:
   a)      Materiał wsadowy który ma charakteryzować się podobieństwem kształtu do gotowego wyrobu, umieszczany jest między dwie matryce
   b)      Prasa z matrycami zamyka się
   c)       Materiał jest dociskany po bokach oraz zostaje napełniany wodą
   d)      Woda pod ciśnieniem 80-450 MPa powoduje że materiał przybiera kształt matryc
   e)      Dociski boczne dosuwają materiał aby równomiernie się odkształcił
    f)       Koniec procesu, wyrób jest usuwany z matryc   Materiały filmowe najlepiej przedstawią istotę procesu:Oprócz wody, można również stosować gazy pod wysokim ciśnieniem

Źródła: http://www.msm.cam.ac.uk/phasetrans/2006/hydroforming.html
http://americanhydroformers.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydroforming 

Rurkowy system LeanTek, czyli lean w magazynowaniu.


Wprowadzanie udogodnień w przestrzeń produkcyjną znacznie ułatwia system LeanTek. Opiera się on na stalowych rurkach, łącznikach i systemach rolek, które można dowolnie konfigurować dostosowując je do swoich potrzeb.

Podstawowe elementy systemu:
 • galwanizowane stalowe rurki o średnicy 28 mm, z polimerową powłoką ochronną o różnorodnych kolorach
 • łączniki umożliwiają mocne złączenie rurek, we wszystkich możliwych pozycjach (3D® multi-directional connector joints). Wykończone są powłoka cynkową, która zapewnia ochronę przed korozją nawet w agresywnym środowisku.
 •  prowadnice są skonstruowane aby radzić sobie z dużymi i ciężkimi przedmiotami. Odpowiedni rozmiar zapewni sprawne przemieszczanie przy użyciu malej siły
 • dodatki np. miejsce na etykiety, wykończenia zabezpieczająceRegały LeanTek ułatwiają rozmieszczenie półproduktów w taki sposób aby dostęp do nich była jak najbardziej ułatwiony co zdecydowanie wpływa na wydajność i zadowolenie pracownika. Konstrukcje są proste w budowie i utrzymaniu, wystarczy proste przeszkolenie aby każdy pracownik zrozumiał idee LeanTek.

Rozszerzenie idei Lean na takie czynności jak prawidłowe magazynowani i przemieszczanie gotowych produktów czy półproduktów znalazło zastosowanie w takich firmach jak BMW, Airbus, Siemens oraz praktycznie we wszystkich fabrykach motoryzacyjnych.System LeanTek pozwala tworzyć nieograniczona liczbę konstrukcji które zaliczają się do 4 głównych grup: regały przepływowe, wózki, stanowiska pracy i duże regały. System w działaniu można zobaczyć na stronie producentaFilmy

16 stycznia 2010

Technische Fachworte, czyli język niemiecki w technice.

Słownik niemiecko-polski, Polsko-niemiecki
Słownictwo dotyczące w szczególności procesów hutniczych, metalurgicznych, nazw stali i innych wyrobów stalowych.


NIEMIECKI
POLSKI
Abschrecken
hartowanie, oziębianie
Abschrecken,
Ölabschreckung
oziębianie, hartowanie w oleju
Abschrecken,
Wasserabschreckung
oziębianie, hartowanie w wodzie
Abschreckmittel
środek hartowniczy
Aluminium
aluminium, glin
Aluminiumlegierung
stop aluminiowy
Analyse
analiza
Anforderung
wymaganie, zapotrzebowanie, zamówienie
Angebot
oferta
Anlassen
odpuszczanie
Anlasstemperatur
temperatura odpuszczania
Anwendungsbeispiel
przykład zastosowania
Anwendungsbereich
zakres zastosowań
Attest
atest
Augenschrauben
śruby oczkowe
Ausführung nach ...
wykonane wg ...
Austenitische Stähle
stale austenityczne
Beanspruchung
obciążenie, naprężenie
Bearbeitungszugabe
naddatek
Berater, technischer
doradca ds. technicznych
Bergbau
górnictwo
BF-Glühen
wyżarzanie w celu uzyskania podwyższonej
wytrzymałości
BG-Glühen
wyżarzanie w celu uzyskania struktury
ferrytyczno-perlitycznej
Biegebruchfestigkeit
wytrzymałość na naprężanie zginające
Binder
środek wiążący
Bleibronze
brąz ołowiowy
Bohrung
otwór
Bruchdehnung
wydłużenie przy zerwaniu
Dichte
masa właściwa
Drahtseilklemmen
zacisk liny
Druckfestigkeit
wytrzymałość na ściskanie
Durchmesser, außen
średnica zewnętrzna
Durchmesser, innen
średnica wewnętrzna
Dynamische Festigkeit
wytrzymalość na obciążenia dynamiczne
Einsatzgewicht
waga wsadu
entspannt
odprężony
erodieren
erodować
Erodiermaschine
obrabiarka do obróbki elektroiskrowej / elektrokontaktowej
Fächerscheibe außengezahnt
podkładka sprężysta ząbkowana zewnętrznie
Fächerscheibe innengezahnt
podkładka sprężysta ząbkowana wewnętrznie
Fächerscheibe versenkt
podkładka sprężysta ząbkowana zewnętrznie
wachlarzowa
Fasen
krawędzie
Federringe
podkładki sprężyste
Feinkorn
drobnoziarnisty
Feinstkorn
bardzo drobnoziarnisty
Ferritische Stähle
stale ferrytyczne
Fertigbearbeitung
obróbka wykańczająca
Fertigmaß
wymiar na gotowo
Fertigteil
część gotowa, obrobiona
Fertigung
wytwarzanie, produkcja
Fertigungsverfahren
metoda produkcji
Festigkeit
wytrzymałość
Festigkeit, Biegebruch-
wytrzymałość na naprężanie zginające
Festigkeit, Druck-.
wytrzymałość na ściskanie
Festigkeit, dynamische
wytrzymalość na obciążenia dynamiczne
Festigkeit, Schlag-
wytrzymałość udarowa, udarność
Festigkeit, Verschleiß-
wytrzymałość na ścieranie
feuerverzinkt
ocynkowany ogniowo
Flache Sechskantmuttern
nakrętki sześciokątne niskie
Flächen
powierzchnie
Flächen bearbeitet
powierzchnie po obróbce wstępnej
Flächen unbearbeitet
powierzchnie bez obróbki
Flächen vorgedreht
powierzchnia po toczeniu zgrubnym
Flachrundschrauben mit
Vierkantansatz
śruby zamkowe z podsadzeniem
Flammspritzen
metalizacja natryskowa
Flügelmuttern
nakrętki skrzydełkowe
Flügelschrauben
śruby skrzydełkowe
galvanisch
galwaniczny
geglüht, spannungsarm
odprężanie, odprężone
geglüht, spannungsfrei
odprężanie
Gewindestangen
pręty gwintowane
Gewindestifte
wkręty dociskowe
Gewindestifte
wkręty dociskowe bez łba
Gewindestifte mit Spitze
wkręty dociskowe z końcem stożkowym
GKZ-Glühen
wyżarzanie zmiękczające
glühen
wyżarzać
Grat
wypływka, zalewka, pozostałości ucięcia
Grat
zadzior po okrawaniu, dziurowaniu
grob
gruby
Halbrundkerbnägel
nitokołki z łbem kulistym
Halbrundniete
nity z łbem półkulistym
Hammerschrauben
śruby z łbem moteczkowym
Härte
twardość
Hartmetalle
węgliki spiekane
Herstellung
produkcja
Innenloch
otwór wewnętrzny
Kauschen
kausza do lin
Kegelstift
kołek stożkowy
Kerbschlagarbeit
udarność
Konstruktionsbauteile
elementy konstrukcyjne
Koordinatenmessgerät
przyrząd do pomiaru współrzędnych
Korngröße
wielkość ziarna
Korrosionsschutz
ochrona przeciwkorozyjna
Kronenmuttern
nakrętki koronowe
Kugelknöpfe
uchwyty kuliste
Kunststoffe
tworzywa sztuczne
Kupfer
miedź
kurzspanend
dający krótkie wióry
langspanend
dający długie wióry
Lebensdauer
żywotność
Linsensenkschrauben mit
Kreuzschlitz
wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym
Linsensenkschrauben mit Schlitz
wkręty z łbem stożkowym soczewkowym
Lochen
dziurowanie
Lochscheibe
krążek, tarcza z otworem
Mahlen
mielenie
Martensitische Stähle
stale martenzytyczne
Maßprotokoll
protokół pomiarów
Maßzugabe
naddatek
Materialbestand
stan materiału w magazynie
Materialfehler
wada materiału
Materialkosten
koszty materiału
Materialprüfung
badanie materiałów
mechanische
Eigenschaften
właściwości mechaniczne
medium
średnio, średni
Mehrstoff-Aluminiumbronzen
wieloskładnikowe brązy aluminiowe
Messing
mosiądz
Nickel
nikiel (Ni)
Nickelbasislegierungen
niklowe stopy podstawowe
Nickellegierungen
stopy niklowe
Normalglühen
wyżarzanie normalizujące, normalizowanie
Oberfläche
powierzchnia
Oberflächenfehler
wada powierzchniowa, wada powierzchni surowej
Oberflächenriss
pękniecie powierzchni, rysa powierzchniowa
Oberflächenverfestigung
utwardzanie powierzchniowe
Oberflächenvergütung
ulepszanie powierzchni
Passfedern
wpusty pryzmatyczne
Polyamid PA
poliamid
Pressen
prasowanie, tłoczenie, kucie, wytłaczanie ciśnieniowe
Prüfer
kontroler
Prüfgerät
przyrząd wskaźnikowy
Prüflabor
laboratorium badawcze
Prüfling
próbka badana
Prüfmaschine
maszyna do badań
Prüfmethode
metoda badania
Prüfprotokoll
świadectwo próby
Prüfung
próba, badanie
Prüfzeugnis
atest
Rändelmuttern
nakrętki radełkowane
Rändelschrauben
śruby radełkowane
Reinheitsgrad
stopień czystości
Ring
pierścień
Ringmuttern
nakrętki z uchem
Ringschrauben
śruby z uchem
Rissbildung
powstawanie rys, pęknięć
Risse
rysa, pęknięcie
Rohling
półfabrykat
Rohmaß
wymiar z naddatkiem do obróbki mechanicznej
Sandstrahlen
piaskowanie
Scheiben
podkładki okrągłe
Scheiben keilförmig
podkładki klinowe
Schlagfestigkeit
wytrzymałość udarowa, udarność
Schleimaschine
szlifierka
Schmelze
wytop
Schmiedestück,
Freiformschmiedestück
odkuwka swobodnie kuta
Schmiedestück,
Gesenkschmiedestück
odkuwka matrycowa
Schmiedestück,
Schmiedeteil
odkuwka
Sechskant-Blechschrauben
wkręt samogwintujący do blach z łbem sześciokątnym
Sechskant-Holzschrauben
wkręty do drewna z łbem sześciokątnym
Sechskant-Hutmuttern
nakrętki kołpakowe
Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil
nakrętki sześciokątne kołpakowe
samohamowane
Sechskantmutter
nakrętki sześciokątne
Sechskantmutter mit Flansch
nakrętka sześciokątna z kołnierzem stożkowym
Sechskantmuttern mit Klemmteil
nakrętki sześciokątne samozabezpieczające
Sechskant-Passschrauben
śruby pasowane
Sechskantschrauben mit Feingewinde
śruby z łbem 6-kątnym z pełnym gwintem
drobnozwojowym
Sechskantschrauben mit Flansch
śruba z łbem sześciokątnym z kołnierzem
Sechskantschrauben mit Gewinde bis
Kopf
śruby z łbem 6-kątnym z gwintem na całej
długości trzpienia
Sechskantschrauben mit Schaft
śruby z łbem 6-kątnym z gwintem na części długości
trzpienia
Sechskant-Spannschlossmutter
nakrętka napinająca sześciokątna
Senk-Blechschrauben mit
Kreuzschlitz
blachowkręty z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym
Senkschrauben mit Kreuzschlitz
wkręty z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym
Senkschrauben mit Schlitz
wkręty z łbem stożkowym
Sicherungsringe für Bohrungen
pierścienie osadcze wewnętrze
Sicherungsringe für Wellen
pierścienie osadcze zewnętrzne
Sicherungsscheiben für Wellen
płytki osadcze sprężynujące
sintern
spiekać (proszki metali)
Sonderwerkstoffe
materiały specjalne
Spannungsarmglühen
odprężanie
Spannungsfreiglühen
wyżarzanie odprężające
Splinte
zawleczki
Stahl, austenitische
stale austenityczne
Stahl, Baustähle
stale konstrukcyjne
Stahl, Edelstähle
stale szlachetne, wysokostopowe
Stahl, Einsatzstähle
stale do nawęglania
Stahl, ESU-Stähle
stale o wysokim stopniu czystości
Stahl, Federstähle
stale sprężynowe
Stahl, ferritische
stale ferrytyczne
Stahl, hitzebeständig
stale żaroodporne
Stahl, korrosionsbeständige
stale odporne na korozję
Stahl, Kugellagerstähle
stale łożyskowe
Stahl, martensitische
stale martenzytyczne
Stahl, rostfreie
stale nierdzewne
Stahl, säurebeständig
stale kwasoodporne
Stahl, Sonderstähle
stale specjalne
Stahl, Vergütungsstähle
stale do ulepszania cieplnego
Stahl, Werkzeugstähle
stale narzędziowe
Standzeit
żywotność, okres trwałości
Steinschrauben
śruby kotwowe
Stirnabschreckversuch
próba hartowania od czoła
Streckgrenze
granica plastyczności
Tablettierwerkzeug
zespół dwóch stempli i matrycy tabletarki
Technische Bedingungen
warunki techniczne
Temperguß
żeliwo kowalne, żeliwo ciągliwe
Titan
tytan
Titanlegierungen
stopy tytanu
T-Nutenschrauben
śruby do wpustów typu T
T-Nutensteine
nakrętki do wpustów typu T
Tragfähigkeit
obciążenie dopuszczalne
Überlappung
zakucie, zawalcowanie, nakładanie się
Überzug
pokrycie, powłoka
Umformen
obróbka plastyczna, przekształcanie
Umformgrad
stopień odkształcenia
Umformtechnik
przeróbka plastyczna
Umformtemperatur
temperatura przeróbki plastycznej
Unebenheiten
nierówność powierzchni
Unterlegscheiben
podkładki okrągłe
Vergüten
ulepszanie cieplne
Versandgewicht
cieżar wysyłkowy
Versatz
niecentryczność dziurowania
Verschleißfestigkeit
wytrzymałość na ścieranie
Verschleißschutz
ochrona przed ścieraniem
Verschleißwiderstand
odporność na ścieranie
Verschlussschrauben mit Bund
korek gwintowany z kołnierzem i gniazdem 6-kątnym
Verschmiedungsgrad
stopień przekucia
verzinkt
ocynkowany
Vierkantschrauben mit Bund
śruby wieńcowe z łbem czworokątnym
Vordrehen
toczenie wstępne, toczenie zgrubne
vorgedreht
po obróbce wstępnej, po toczeniu zgrubnym
Vormaterial
materiał wyjściowy
Vorschrift
przepis, instruckja
Walzring
pierścień walcowany
Wärmebehandlung
obróbka cieplna
Wärmebehandlung, Anlassen
odpuszczanie
Wärmebehandlung, Auslagern
starzenie naturalne, samorzutne
Wärmebehandlung,
BF-Glühen
wyżarzanie w celu uzyskania podwyższonej
wytrzymałości
Wärmebehandlung,
BG-Glühen
wyżarzanie w celu uzyskania struktury
ferrytyczno-perlitycznej
Wärmebehandlung, Diffusionsglühen
wyżarzanie homogenizujące, ujednorodniające, dyfuzyjne
Wärmebehandlung, Entspannungsglühen
odprężanie, wyżarzanie odprężające
Wärmebehandlung, GKZ-Glühen
wyżarzanie zmiękczające
Wärmebehandlung, Glühen
wyżarzanie
Wärmebehandlung, Härten
hartowanie, utwardzanie
Wärmebehandlung, Lösungsglühen
wyżarzanie rozpuszczające w celu uzyskania struktury jednofazowej
Wärmebehandlung, Normalglühen
wyżarzanie normalizujące, normalizowanie
Wärmebehandlung, Normalisieren
wyżarzanie normalizujące, normalizowanie
Wärmebehandlung,
Rekristallisationsglühen
wyżarzanie rekrystalizujące
Wärmebehandlung, Spannungsarmglühen
odprężanie
Wärmebehandlung, Vergüten
ulepszanie cieplne
Wärmebehandlung, Weichglühen
wyżarzanie zmiękczające
Warmzugversuch
próba rozciągania na gorąco
WC, Wolframcarbid
węglik wolframu
Weichglühen
wyżarzanie zmiękczające
Werkstoff
materiał, tworzywo
Werkzeuge
narzędzia
Wirtschftlichkeit
opłacalność, efektywność ekonomiczna
Wolframkarbid
węglik wolframu
WZV Warmzugversuch
badania wytrzymałości na rozciąganie w podwyższonej
temperaturze
Zähflüssigkeit
lepkość, kleistość
Zähigkeit
wiązkość, odporność na obciążenia
dynamiczne
Zähigkeit
lepkość, tarcie wewnętrzne (płyny)
Zeichnung
rysunek, rysunek techniczny
Zeitstandversuch
próba pełzania
Zentrierbohrung
nakiełek
Zentrierbohrung, innenliegende
nakiełek wgłębny
Zerkleinern
rozdrabniać, kruszyć
Zerstörungsfreie Prüfungen
badania nieniszcące
Zeugnis
świadectwo, atest
Ziehwerkzeuge
ciągadła
Zinnbronze
brąz cynowy
Zugversuch
próba rozciągania
Zulassung
dopuszczenie
Zusammensetzung
skład, zestawienie
Zuschläge
naddatki, dodatki
Zylinderkerbstifte
kołki z karbami na całej długości
Zylinderschraube
wkręt z łbem walcowym
Zylinderschraube mit Innensechskant
śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym (imbusowa)
Zylinderschrauben mit
Innensechsrund (TORX)
śruby z łbem walcowym z gniazdem ISR (TORX)
Zylinderstift
kołek walcowy
Zylinderstifte mit Innengewinde
kołek walcowy z gwintem wewnętrznym
POLSKI
NIEMIECKI
aluminium, glin
Aluminium
analiza
Analyse
atest
Attest
atest
Prüfzeugnis
badania nieniszcące
Zerstörungsfreie Prüfungen

badania
wytrzymałości na rozciąganie w
podwyższonej
temperaturze
WZV Warmzugversuch

badanie materiałów
Materialprüfung

bardzo
drobnoziarnisty
Feinstkorn

blachowkręty
z łbem stożkowym z gniazdem
krzyżowym
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
brąz cynowy
Zinnbronze
brąz ołowiowy
Bleibronze
ciągadła
Ziehwerkzeuge
cieżar wysyłkowy
Versandgewicht
część gotowa,
obrobiona
Fertigteil
dający długie wióry
langspanend
dający krótkie wióry
kurzspanend
dopuszczenie
Zulassung
doradca ds. technicznych
Berater, technischer
drobnoziarnisty
Feinkorn
dziurowanie
Lochen
elementy konstrukcyjne
Konstruktionsbauteile
erodować
erodieren
galwaniczny
galvanisch
górnictwo
Bergbau
granica plastyczności
Streckgrenze
gruby
grob
hartowanie, oziębianie
Abschrecken
hartowanie, utwardzanie
Wärmebehandlung, Härten
kausza do lin
Kauschen
kołek stożkowy
Kegelstift
kołek walcowy
Zylinderstift
kołek walcowy z gwintem wewnętrznym
Zylinderstifte mit Innengewinde
kołki z karbami na całej
długości
Zylinderkerbstifte
kontroler
Prüfer
korek gwintowany z kołnierzem
i gniazdem 6-kątnym
Verschlussschrauben mit Bund
koszty materiału
Materialkosten
krawędzie
Fasen
krążek, tarcza z otworem
Lochscheibe
laboratorium badawcze
Prüflabor
lepkość, kleistość
Zähflüssigkeit
lepkość, tarcie wewnętrzne
(płyny)
Zähigkeit
masa właściwa
Dichte
maszyna do badań
Prüfmaschine
materiał wyjściowy
Vormaterial
materiał, tworzywo
Werkstoff
materiały specjalne
Sonderwerkstoffe
metalizacja natryskowa
Flammspritzen
metoda badania
Prüfmethode
metoda produkcji
Fertigungsverfahren
miedź
Kupfer
mielenie
Mahlen
mosiądz
Messing
naddatek
Bearbeitungszugabe, Maßzugabe
naddatki, dodatki
Zuschläge
nakiełek
Zentrierbohrung
nakiełek wgłębny
Zentrierbohrung, innenliegende
nakrętka napinająca sześciokątna
Sechskant-Spannschlossmutter
nakrętka sześciokątna
z kołnierzem stożkowym
Sechskantmutter mit Flansch
nakrętki do wpustów typu T
T-Nutensteine
nakrętki kołpakowe
Sechskant-Hutmuttern
nakrętki koronowe
Kronenmuttern
nakrętki radełkowane
Rändelmuttern
nakrętki skrzydełkowe
Flügelmuttern
nakrętki sześciokątne
Sechskantmutter
nakrętki sześciokątne
kołpakowe samohamowane
Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil
nakrętki sześciokątne
niskie
Flache Sechskantmuttern
nakrętki sześciokątne
samozabezpieczające
Sechskantmuttern mit Klemmteil
nakrętki z uchem
Ringmuttern
narzędzia
Werkzeuge
niecentryczność
dziurowania
Versatz
nierówność
powierzchni
Unebenheiten
nikiel (Ni)
Nickel
niklowe stopy podstawowe
Nickelbasislegierungen
nitokołki z łbem kulistym
Halbrundkerbnägel
nity z łbem półkulistym
Halbrundniete
obciążenie dopuszczalne
Tragfähigkeit
obciążenie, naprężenie
Beanspruchung
obrabiarka do obróbki
elektroiskrowej / elektrokontaktowej
Erodiermaschine
obróbka cieplna
Wärmebehandlung
obróbka cieplna:
hartowanie, utwardzanie
Wärmebehandlung: Härten
obróbka cieplna: odprężanie
Wärmebehandlung: Spannungsarmglühen
obróbka cieplna: odprężanie,
wyżarzanie odprężające 
Wärmebehandlung: Entspannungsglühen
obróbka cieplna:
odpuszczanie
Wärmebehandlung: Anlassen
obróbka cieplna:
starzenie naturalne, samorzutne
Wärmebehandlung: Auslagern
obróbka cieplna:
ulepszanie cieplne
Wärmebehandlung: Vergüten
obróbka cieplna: wyżarzanie
Wärmebehandlung: Glühen
obróbka cieplna: wyżarzanie
homogenizujące, ujednorodniające, dyfuzyjne
Wärmebehandlung: Diffusionsglühen
obróbka cieplna: wyżarzanie
normalizujące, normalizowanie
Wärmebehandlung: Normalglühen
obróbka cieplna: wyżarzanie
normalizujące, normalizowanie
Wärmebehandlung: Normalisieren
obróbka cieplna: wyżarzanie
rekrystalizujące
Wärmebehandlung: Rekristallisationsglühen
obróbka cieplna: wyżarzanie
rozpuszczające w celu uzyskania struktury jednofazowej
Wärmebehandlung: Lösungsglühen
obróbka cieplna: wyżarzanie
w celu uzyskania podwyższonej wytrzymałości
Wärmebehandlung: BF-Glühen
obróbka cieplna: wyżarzanie
w celu uzyskania struktury ferrytyczno-perlitycznej
Wärmebehandlung: BG-Glühen
obróbka cieplna: wyżarzanie
zmiękczające
Wärmebehandlung: GKZ-Glühen
obróbka cieplna: wyżarzanie
zmiękczające
Wärmebehandlung: Weichglühen
obróbka plastyczna, przekształcanie
Umformen
obróbka wykańczająca
Fertigbearbeitung
ochrona przeciwkorozyjna
Korrosionsschutz
ochrona przed ścieraniem
Verschleißschutz
ocynkowany
verzinkt
ocynkowany ogniowo
feuerverzinkt
odkuwka
Schmiedestück, Schmiedeteil
odkuwka matrycowa
Schmiedestück, Gesenkschmiedestück
odkuwka swobodnie kuta
Schmiedestück, Freiformschmiedestück
odporność na ścieranie
Verschleißwiderstand
odprężanie
geglüht, spannungsfrei
odprężanie
Spannungsarmglühen
odprężanie, odprężone
geglüht, spannungsarm
odprężanie,
wyżarzanie odprężające
Entspannungsglühen
odprężony
entspannt
odpuszczanie
Anlassen
oferta
Angebot
opłacalność,
efektywność ekonomiczna
Wirtschftlichkeit
otwór
Bohrung
otwór wewnętrzny
Innenloch
oziębianie,
hartowanie w oleju
Abschrecken, Ölabschreckung
oziębianie,
hartowanie w wodzie
Abschrecken, Wasserabschreckung
pękniecie
powierzchni, rysa powierzchniowa

Oberflächenriss
piaskowanie
Sandstrahlen
pierścień
Ring
pierścień walcowany
Walzring
pierścienie osadcze wewnętrze
Sicherungsringe für Bohrungen
pierścienie osadcze zewnętrzne
Sicherungsringe für Wellen
płytki osadcze sprężynujące
Sicherungsscheiben für Wellen
po obróbce wstępnej, po toczeniu zgrubnym
vorgedreht
podkładka sprężysta
ząbkowana wewnętrznie
Fächerscheibe innengezahnt
podkładka sprężysta
ząbkowana zewnętrznie wachlarzowa
Fächerscheibe versenkt
podkładka sprężysta
ząbkowana zewnętrznie
Fächerscheibe außengezahnt
podkładki klinowe
Scheiben keilförmig
podkładki okrągłe
Unterlegscheiben, Scheiben
podkładki sprężyste
Federringe
pokrycie, powłoka
Überzug
półfabrykat
Rohling
poliamid
Polyamid PA
powierzchnia
Oberfläche
powierzchnia po
toczeniu zgrubnym
Flächen vorgedreht
powierzchnie
Flächen
powierzchnie bez obróbki
Flächen unbearbeitet
powierzchnie po obróbce
wstępnej
Flächen bearbeitet
powstawanie rys, pęknięć
Rissbildung
prasowanie, tłoczenie, kucie,
wytłaczanie ciśnieniowe
Pressen
pręty gwintowane
Gewindestangen
próba hartowania od
czoła
Stirnabschreckversuch
próba pełzania
Zeitstandversuch
próba rozciągania
Zugversuch
próba rozciągania
na gorąco
Warmzugversuch
próba, badanie
Prüfung
próbka badana
Prüfling
produkcja
Herstellung
protokół pomiarów
Maßprotokoll
przepis, instruckja
Vorschrift
przeróbka plastyczna
Umformtechnik
przykład zastosowania
Anwendungsbeispiel
przyrząd do pomiaru współrzędnych
Koordinatenmessgerät
przyrząd wskaźnikowy
Prüfgerät
rozdrabniać, kruszyć
Zerkleinern
rysa, pęknięcie
Risse
rysunek, rysunek
techniczny
Zeichnung
skład, zestawienie
Zusammensetzung
spiekać (proszki metali)
sintern
średnica wewnętrzna
Durchmesser, innen
średnica zewnętrzna
Durchmesser, außen
średnio, średni
medium
środek hartowniczy
Abschreckmittel
środek wiążący
Binder
śruba z łbem sześciokątnym
z kołnierzem
Sechskantschrauben mit Flansch
śruby do wpustów typu T
T-Nutenschrauben
śruby kotwowe
Steinschrauben
śruby oczkowe
Augenschrauben
śruby pasowane
Sechskant-Passschrauben
śruby radełkowane
Rändelschrauben
śruby skrzydełkowe
Flügelschrauben
śruby wieńcowe
z łbem czworokątnym
Vierkantschrauben mit Bund
śruby z łbem
6-kątnym z gwintem na całej długości trzpienia
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
śruby z łbem 6-kątnym
z gwintem na części długości trzpienia
Sechskantschrauben mit Schaft
śruby z łbem 6-kątnym
z pełnym gwintem drobnozwojowym
Sechskantschrauben mit Feingewinde
śruby z łbem moteczkowym
Hammerschrauben
śruby z łbem walcowym z
gniazdem 6-kątnym (imbusowa)
Zylinderschraube mit Innensechskant
śruby z łbem walcowym z
gniazdem ISR (TORX)
Zylinderschrauben mit Innensechsrund (TORX)
śruby z uchem
Ringschrauben
śruby zamkowe z podsadzeniem
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
stale austenityczne
Stahl, austenitische
stale do nawęglania
Stahl, Einsatzstähle
stale do ulepszania
cieplnego
Stahl, Vergütungsstähle
stale ferrytyczne
Stahl, ferritische
stale konstrukcyjne
Stahl, Baustähle
stale kwasoodporne
Stahl, säurebeständig
stale łożyskowe
Stahl, Kugellagerstähle
stale martenzytyczne
Stahl, martensitische
stale narzędziowe
Stahl, Werkzeugstähle
stale nierdzewne
Stahl, rostfreie
stale o wysokim
stopniu czystości
Stahl, ESU-Stähle
stale odporne na
korozję
Stahl, korrosionsbeständige
stale specjalne
Stahl, Sonderstähle
stale sprężynowe
Stahl, Federstähle
stale szlachetne, wysokostopowe
Stahl, Edelstähle
stale żaroodporne
Stahl, hitzebeständig
stan materiału w magazynie
Materialbestand
starzenie naturalne, samorzutne
Wärmebehandlung, Auslagern
stop aluminiowy
Aluminiumlegierung
stopień czystości
Reinheitsgrad
stopień odkształcenia
Umformgrad
stopień przekucia
Verschmiedungsgrad
stopy niklowe
Nickellegierungen
stopy tytanu
Titanlegierungen
świadectwo próby
Prüfprotokoll
świadectwo, atest
Zeugnis
szlifierka
Schleimaschine
temperatura odpuszczania
Anlasstemperatur
temperatura przeróbki
plastycznej
Umformtemperatur
toczenie wstępne,
toczenie zgrubne
Vordrehen
twardość
Härte
tworzywa sztuczne
Kunststoffe
tytan
Titan
uchwyty kuliste
Kugelknöpfe
udarność
Kerbschlagarbeit
ulepszanie cieplne
Vergüten
ulepszanie powierzchni
Oberflächenvergütung
utwardzanie
powierzchniowe
Oberflächenverfestigung
wada materiału
Materialfehler
wada powierzchniowa,
wada powierzchni surowej
Oberflächenfehler
waga wsadu
Einsatzgewicht
warunki techniczne
Technische Bedingungen
węglik wolframu
WC, Wolframcarbid
węgliki spiekane
Hartmetalle
wiązkość, odporność
na obciążenia dynamiczne
Zähigkeit
wielkość ziarna
Korngröße
wieloskładnikowe brązy
aluminiowe
Mehrstoff-Aluminiumbronzen
wkręt samogwintujący do
blach z łbem sześciokątnym
Sechskant-Blechschrauben
wkręt z łbem walcowym
Zylinderschraube
wkręty do drewna z łbem
sześciokątnym
Sechskant-Holzschrauben
wkręty dociskowe
Gewindestifte
wkręty dociskowe bez łba
Gewindestifte
wkręty dociskowe z końcem
stożkowym
Gewindestifte mit Spitze
wkręty z łbem stożkowym
Senkschrauben mit Schlitz
wkręty z łbem stożkowym
soczewkowym
Linsensenkschrauben mit Schlitz
wkręty z łbem stożkowym
soczewkowym z gniazdem krzyżowym
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
wkręty z łbem stożkowym
z gniazdem krzyżowym
Senkschrauben mit Kreuzschlitz
właściwości mechaniczne
mechanische Eigenschaften
wpusty pryzmatyczne
Passfedern
wydłużenie przy zerwaniu
Bruchdehnung
wykonane wg …
Ausführung nach ...
wymaganie, zapotrzebowanie, zamówienie
Anforderung
wymiar na gotowo
Fertigmaß
wymiar z naddatkiem do
obróbki mechanicznej
Rohmaß
wypływka, zalewka,
pozostałości ucięcia
Grat
wytop
Schmelze
wytrzymałość
Festigkeit
wytrzymałość na naprężanie
zginające
Biegebruchfestigkeit
wytrzymalość na obciążenia
dynamiczne
Dynamische Festigkeit
wytrzymałość na
ścieranie
Verschleißfestigkeit
wytrzymałość na
ściskanie
Druckfestigkeit
wytrzymałość udarowa,
udarność
Schlagfestigkeit
wytwarzanie, produkcja
Fertigung
wyżarzać
glühen
wyżarzanie
Glühen
wyżarzanie homogenizujące,
ujednorodniające, dyfuzyjne
Diffusionsglühen
wyżarzanie normalizujące,
normalizowanie
Normalglühen, Normalisieren
wyżarzanie odprężające
Spannungsfreiglühen
wyżarzanie rekrystalizujące
Rekristallisationsglühen
wyżarzanie
rozpuszczające dla otrzymania struktury jednofazowej
Lösungsglühen
wyżarzanie w celu
uzyskania podwyższonej wytrzymałości
BF-Glühen
wyżarzanie w celu
uzyskania struktury ferrytyczno-perlitycznej
BG-Glühen
wyżarzanie zmiękczające
Weichglühen, GKZ-Glühen
zacisk liny
Drahtseilklemmen
zadzior po okrawaniu, dziurowaniu
Grat
zakres zastosowań
Anwendungsbereich
zakucie, zawalcowanie, nakładanie się
Überlappung
zawleczki
Splinte
żeliwo kowalne, żeliwo ciągliwe
Temperguß
zespół dwóch stempli i
matrycy tabletarki
Tablettierwerkzeug
żywotność
Lebensdauer
żywotność, okres
trwałości

źródło: Źródło
Standzeit